Missió

Possibilitem la inserció laboral de dones en situació de prostitució i/o exclusió social a través de la seva professionalització en la indústria tèxtil.

Visió

Volem ser una firma de peces de vestir femenines coneguda pel nostre disseny, qualitat i compromís social.