Utilitzem cookies per oferir-vos una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegació. En utilitzar la nostra pàgina web acceptes l'ús de cookies. Més informació: Política de cookies

PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ

Elegibilitat per comprar

Per poder fer una comanda a través del lloc web de Dona Kolors, el client ha de ser major d'edat (18 anys o més) i ha de ser el client final. Els menors d'edat queden exclosos de forma expressa.

El client es pot registrar al sistema de Dona Kolors o realitzar una comanda com a convidat, sense registre.

Disponibilitat de productes

La culminació d'una comanda a través del lloc web està subjecta a la disponibilitat de les peces. Dona Kolors intenta garantir l'estoc de totes les peces que estan en venda.

Si el producte demanat no està disponible o si s'ha esgotat, s'informarà al client per correu electrònic o telèfon i se li reembossarà l'import pagat abans els 30 dies següents al pagament.

Dret de Dona Kolors a cancel·lar o a no acceptar una comanda

Dona Kolors es reserva el dret de rebutjar qualsevol comanda, cancel·lar o no acceptar una comanda confirmada per les següents raons:

- S'ha produït un error tècnic o de preus al lloc web quan es va realitzar la comanda.

- El producte que figura en la comanda no està disponible.

- La informació de pagament facilitada és incorrecta o no verificable.

- Els sistemes de seguretat indiquen que la comanda és anòmala o pot ser fraudulenta.

- Hi ha raons que indiquen que el client és menor d'edat (menys de 18 anys).

- Dona Kolors no ha pogut, després de 3 intents, lliurar la comanda a l'adreça facilitada.

Si una comanda es cancel·la per alguna de les raons anteriors, Dona Kolors reemborsarà (si correspon) el valor de la comanda i en certs casos les despeses d'enviament pagades.

Verificació de dades

Abans de processar una comanda realitzada pel client, Dona Kolors pot verificar les dades del mateix. Això pot significar la verificació de la direcció i la solvència del client i si pot haver-hi algun frau implicat. Respecte al possible frau, Dona Kolors pot utilitzar una verificació parcialment automàtica de totes les compres per filtrar les que es considerin anòmales o sospitoses i les sospitoses de frau. Les comandes sospitoses de frau s'investigaran, i pot ser que es denunciï el client a les autoritats pertinents, que podrien emprendre accions contra aquest.

Pujar

PREU I PAGAMENT

Preus i monedes

Els preus i les ofertes que es presenten al lloc web inclouen IVA (Impost sobre el valor afegit) i només són vàlids per a les comandes realitzades en línia a través del lloc web. Aquests preus i ofertes poden no coincidir amb les disponibles a les botigues.

Els preus són en euros. En cas que el Client canviï el país de lliurament mentre navega pel lloc web, els preus es podrien expressar momentàniament en una altra moneda.

Dona Kolors l'informa que el canvi del país de lliurament podria afectar el preu a causa del canvi de moneda o dels preus específics del país.

Canvis en el preu

Els preus que apareixen al lloc web estan subjectes a canvis. Dona Kolors es reserva el dret de canviar els preus sense avís previ. No obstant això, després de la recepció de la confirmació de la comanda de Dona Kolors, els preus a pagar per la comanda no es canviaran.

Dona Kolors l'informa que tot i les actualitzacions meticuloses que es realitzen als preus del lloc web, podrien contenir errors. Tots els errors que apareguin en els preus es corretgiran amb promptitud i no seran vinculants en Dona Kolors.

Impost sobre el valor afegit

Per complir amb l'IVA aplicable segons les normes sobre la venda a distància, es considerarà que les entregues es realitzen a l'Estat membre que aparegui a l'adreça de lliurament.

D'aquesta manera, totes les compres realitzades a través del lloc web estaran subjectes a l'IVA. L'IVA s'aplicarà en el percentatge legal vigent a l'Estat membre on s'entregarà la mercaderia d'una comanda concreta.

Clients de fora dels territoris on s'aplica l'IVA: segons la política de l'IVA de Dona Kolors, es cobrarà l'IVA als clients de la zona de compra que realitzin la compra a través del lloc web en realitzar la comanda.

CONDICIONS APLICABLES ALS CODIS PROMOCIONALS

- Quan s'utilitzen codis promocionals segons els seus termes i condicions, s'apliquen a un sol descompte en la compra d'un sol producte o a un descompte en una comanda en el període que indica el codi promocional.

- Els codis promocionals són personals i intransferibles. Només es poden utilitzar per a les compres realitzades al lloc web. El Client no pot vendre, intercanviar ni assignar codis promocionals. El codi promocional no es pot carregar ni mostrar a través de llocs web ni altres mitjans per a realitzar ofertes públiques, regals, vendes ni altres intercanvis. Els codis promocionals no es poden utilitzar amb finalitats comercials.

- Només es pot utilitzar un codi promocional per producte i per comanda. Els codis promocionals no es poden combinar amb cap altra oferta o promoció especial.

- Els codis promocionals no es poden intercanviar per diners.

- Dona Kolors no té cap obligació de tornar a emetre ni fer devolucions dels codis promocionals. No obstant això, si Dona Kolors decideix a la seva pròpia discreció tornar a emetre o fer una devolució dels codis promocionals, caldria presentar el codi promocional del client. Per això, el Client sempre hauria de guardar una còpia del codi promocional, sense el qual no es podria tornar a emetre ni realitzar una devolució.

- Dona Kolors es reserva el dret d'anul·lar un codi promocional de forma immediata si sospita que s'utilitza infringint alguna de les condicions anteriors, s'utilitza de qualsevol forma incorrecta o si té raons de pes per anul·lar-lo.

Pujar

VALIDESA DE LES OFERTES ("Ofertes promocionals")

Les ofertes promocionals que es mostren al lloc web per incrementar la venda de certs productes només són vàlides mentre apareixin al Lloc web, llevat que s'especifiqui el contrari en el mateix.

Pujar

RESPONSABILITAT

Aquestes Condicions de venda estableixen totes les obligacions i responsabilitats de Dona Kolors respecte al subministrament de productes. No hi ha garanties, condicions ni altres termes que siguin vinculants per a Dona Kolors, excepte les que s'esmenten de forma expressa a les Condicions de venda.

Totes les reclamacions de qualsevol tipus o relacionades amb aquestes Condicions de venda, ja sigui en el contracte, garantia, condició, greuge, responsabilitat objectiva, llei o d'una altra manera, es limitaran a l'import pagat a Dona Kolors pel producte en qüestió. EN CAP CAS, SIGUI COM A RESULTAT DE L'INCOMPLIMENT DEL CONTRACTE, GARANTIA, CONDICIÓ, GREUGE, RESPONSABILITAT OBJECTIVA, LLEI O PER LA RESTA, CAP DE LES PARTS SERÀ RESPONSABLE DAVANT L'ALTRA DE CAP DANY ESPECIAL, RESULTANT, INCIDENTAL O INDIRECTE.

Res del que figura en aquestes Condicions de venda limita ni exclou la responsabilitat de Dona Kolors davant (i) la mort o els danys personals causats per la negligència de Dona Kolors, (ii) el frau, (iii) qualsevol incompliment de les obligacions que impliquin les lleis nacionals vigents ni (iv) qualsevol responsabilitat que no es pugui excloure per llei.

Pujar

LEGISLACIÓ APLICABLE

Les compres realitzades a través del lloc web de Dona Kolors i sota aquestes Condicions de venda estan subjectes a la legislació espanyola.

Pujar

JURISDICCIÓ COMPETENT

Qualsevol disputa o discrepància que sorgeixi de l'aplicació o interpretació de les Condicions de venda, així com els contractes que incorpora, es resoldrà en els tribunals de la ciutat de Barcelona, Espanya, que tindrà competència exclusiva per sobre de qualsevol altra jurisdicció. No obstant això, si el client gaudeix de l'estat de consumidor segons la Llei espanyola per a la defensa dels consumidors i els usuaris, els tribunals competents seran els del lloc de residència del consumidor a Espanya.

Pujar

CONTACTAR AMB DONA KOLORS

Per a qualsevol consulta o incident respecte a la comanda, el client pot posar-se en contacte amb Dona Kolors:

- A través de la secció Contacte del lloc web

- Per correu electrònic, enviant un missatge a info@donakolors.cat

Pujar