Utilitzem cookies per oferir-vos una experiència transparent i còmoda a l'hora de navegació. En utilitzar la nostra pàgina web acceptes l'ús de cookies. Més informació: Política de cookies

S'informa als clients que les dades personals sol·licitades en el lloc web de Dona Kolors per a la prestació dels serveis i facilitades de forma expressa, lliure i voluntària per part del client, seran emmagatzemades per Dona Kolors en compliment de l'article 13 del Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016, relatiu a la protecció de dades de caràcter personal (d'ara endavant, el Reglament).

També s'informa que la finalitat del tractament a què es destinen les dades que ens facilitin els usuaris és exclusivament la de cursar la petició o consulta que realitzin a través del present lloc web i, si és el cas, als usuaris que expressament ho consentin mitjançant la marcació de la casella corresponent a peu del formulari de recollida de dades, remetre'ls informació sobre les activitats del Prestador del Servei que puguin resultar d'interès, entenent-se que amb l'enviament de les seves dades autoritzen expressament al Prestador del Servei per al seu tractament amb les anteriors finalitats.

El Prestador del Servei ha adoptat nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles. Les compres realitzades a través del lloc web de Dona Kolors i sota aquestes Condicions de venda estan subjectes a la legislació espanyola.

El Client pot exercir el seu dret a accedir, rectificar o objectar l'ús de les seves dades personals mitjançant una sol·licitud per escrit a Dona Kolors, Carrer de l'Om, 5, baixos, 08001 Barcelona (Espanya) o per correu electrònic a info@donakolors.cat. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades personals proporcionades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades. Els usuaris tenen dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades si consideren que els seus drets de protecció de dades han estat vulnerats.

El Prestador del Servei es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament dels canvis que en ella s'introdueixin.