POLÍTICA DE DEVOLUCIONS 

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES NO CONFORMES

El Client té dret a retornar productes defectuosos o no conformes. El Client disposa de 2 mesos des del moment de detectar la no conformitat del producte per informar Dona Kolors sobre el defecte o la no conformitat i procedir a la devolució del producte a Dóna Kolors.

Si el Client torna el producte perquè és defectuós o per la seva no conformitat s'accepta la devolució, Dona Kolors reemborsarà el valor del producte i les despeses d'enviament, a més dels costos directes de la devolució, als trenta (30) dies de la recepció per part de Dona Kolors del producte motiu de la devolució.

Això és sense perjudici dels drets que el Client té com a consumidor segons el que disposa la normativa vigent de caràcter imperativa sobre protecció de consumidors.

DEVOLUCIÓ DE PRODUCTES PER QUALSEVOL MOTIU (DRET DE REVOCACIÓ)

Si el Client no està satisfet amb els productes adquirits, per la raó que sigui, disposa de 14 dies naturals des de la data de lliurament per retornar el producte sense necessitat de donar cap explicació. El Client pot tornar el producte adquirit, sempre que:

- El producte no s'hagi rentat ni utilitzat de cap manera (excepte el desgast raonable com a conseqüència de la comprovació i d'emprovar-se el producte).

- El producte estigui complet (dos elements que formin un parell s'han de retornar junts).

Els productes s'han de retornar en el seu embalatge i etiquetes originals juntament amb la nota de devolució pertinent. Dona Kolors durà a terme la inspecció pertinent de la mercaderia retornada. Dona Kolors reemborsarà al Client el preu del producte i només en casos d'errors comesos per part de Dona Kolors també les despeses d'enviament, als trenta (30) dies següents de rebre la notificació de devolució del producte.

CANVIS DE PRODUCTES 

En l'actualitat, els productes no es poden canviar. Per obtenir un producte en un altre color o talla, el client ha de retornar l'article original i realitzar una nova comanda a través del lloc web de Dona Kolors.

DEVOLUCIÓ DE REGALS

Per fer la devolució d'un producte que s'ha rebut com a regal, el client ha de contactar amb la persona que va fer el regal i demanar-li que segueixi el procediment per realitzar la devolució. El reemborsament es realitzarà en la forma de pagament original.

INFORMACIÓ SOBRE REEMBORSAMENTS

El reemborsament es realitzarà en la forma de pagament original.

Amb l'excepció del que preveu l'apartat 6.2, Dona Kolors no realitzarà cap reemborsament fins que rebi el producte motiu del reemborsament i verifica condicions al magatzem; un cop verificades les condicions del producte, el client rebrà un reemborsament amb l'import rellevant als trenta (30) dies de recepció del producte motiu del reemborsament en Dona Kolors.

COM FER LA DEVOLUCIÓ

Per tornar un article has accedir al teu compte d'usuari i sol.licitar la devolució de la comanda. Rebràs un correu electrònic amb les indicacions de com procedir.

El cost de la devolució es descomptarà del reemborsament.

Recorda que només s'acceptaran devolucions que compleixin els següents requisits:

- Les peces no s'hagin rentat ni utilitzat de cap manera.

- Les peces es troben en el mateix estat en què es van lliurar, i conserven la seva etiqueta original.

- El producte estigui complet (per exemple, hauràs tornar els dos elements que constitueixen un parell).

- Totes les ofertes promocionals hauran de ser retornades íntegrament.

- Incloguis el formulari de devolució en el paquet a retornar.

Si un article retornat no compleix aquests requisits, no et reintegrarem el seu preu. L'article et serà retornat i les despeses aniran al teu càrrec.